onsdag den 5. juni 2019

Små haveanlæg kan være nødvendige


På trods af, at vi ikke ønsker at ødelægge en ny ejers muligheder for forandringer, kan mindre projekter stadig være nødvendige og udføres således, at det er uden betydning fremadrettet.

Her er det et lille stykke befærdet sti mellem stuehus og staldbygning, jeg ønsker at rette op.

Vores gamle hund Clapton har fået gigt og har svært ved at se. Han har tidligere gået i kæde, da han var udbryderkogernes olympiske mester. Det kan han ikke mere, og ham kan heller ikke hoppe over et lavt hegn, så vi smed alt fra os og lavede et "midlertidigt" hegn til ham, samme dag vi kom hjem fra dyrlægen.
Det er mildest talt ikke et kønt hegn, men igen: "hvilket hegn vil en ny ejer i givet fald vælge"?

Så et blev en hurtig løsning efter de forhåndenværende søms princip, som hurtigt kan pilles ned, når vi flytter, og således ikke generer på længere sigt.


På det befærdede stykke, mellem stuehus og stald, var græsset slidt helt ned og arealet var gruset og ubehageligt for en gigtramt hund.
Når der er tale om stisystemer lærte jeg et par vigtige ting i løbet af min uddannelse. 
Folk vil til enhver tid gå i direkte links fra feks en parkeringsplads til en fordør.
Hvid du vil undgå dette, skal du fysisk gøre det mere besværligt at gå den direkte vej, end det er at gå udenom.
Vi ser det hver gang det bliver anlagt nye velbesøgte bygninger som børnehaver, skoler, lægehuse, supermarkeder etc. En lille lav busk eller nyplantet hæk har ikke en chance.

Her er det ikke så meget offentlig trafik det handler om, det er mere et spørgsmål om at få underlaget til at kunne holde til den færdsel, der nu er.


I første omgang fjernede jeg alt vækst på arealet, og har lavet en grov afretning af underlaget.
Stensætningen blev udvidet, lamper opsat og der er klar til beplantning i morgen.


For at undgå at græsset bliver slidt af igen, er stien gjort bredere, og jeg overvejer at lægge nogle trædesten, der kan være med til at skåne stien. Det kigger je nærmere på  morgen.