Vi sætter vores nedlagte landejendom til salg i løbet af sommeren

Ejendommen er beliggende 4 km fra Kibæk Centrum i Midtjylland.

Havens hygge i vinterlandskabet

Fuglene nyder også livet, når haven er i vinterstemning.

Her er pragtfuld udsigt

i ren idyl med fredelige, rolige omgivelser.

Rigeligt plads til dyrehold

- til skov, eller bare en stor legeplads for børn og voksne.

Urte the

Dyrk egne urter og lav din personlige urtete på den selvforsynende metode.

Viser opslag med etiketten Heste. Vis alle opslag
Viser opslag med etiketten Heste. Vis alle opslag

tirsdag den 4. september 2018

Heste

Flotte og imponerende er heste jo, og jeg ville ønske, jeg havde min egen i baghaven. De fleste med nedlagt landbrug holder heste, men min kærlighed til heste er nogenlunde lige så stor som afstanden mellem os. Så jeg skal IKKE have hest.

Men her er rigeligt plads til flere heste for en potentiel ny ejer;

Uddrag af Lov om hold af heste:
Adgang til fold
§ 16. For ethvert hestehold skal der være adgang til en fold.
Stk. 2. Folden skal have et areal på mindst 800 m², hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m² pr. hest. En fold af minimumsstørrelse, jf. 1. pkt., må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste på et døgn.

Det mest arealkrævende vil være hestefolden. Holder vi fire heste eller mindre, (hvilket nok er det mest gennemsnitlige), kan vi anvende en del af marken til hestefold. 
Vores "skoven i haven" projekt er feks. udlagt på et areal, der er noget større end 800m²
På 8266 m² kunne såmænd have plads til 20 heste, hvis vi ønskede det, men det bliver næppe aktuelt eller interessant for nogen ejere af et nedlagt landbrug. 

Vi lever jo efter selvforsynings princippet, hvor det feks. kunne være interessant at have en hest til noget af jord arbejde samt at flytte tungere læs end trillebøren kan klare.
Dette er dog valgt fra, da vi simpelthen ikke har interessen for det og jeg er personligt bange for de store dyr :-)

Men plads til hestefold er der rigeligt af.

Du kan læse mere om hestehold her;
Retsinformation: Lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven.)
Listen er ikke udtømmende, det er den enkelte læsers eget ansvar at søge yderligere information samt ajourføre sig med udgivelse af nye love og regler.

Photo: Jean Alves