søndag den 28. juli 2019

Græs stien mellem bygningerne


Sker der ikke noget(?)
Jo tak, i så høj grad, at jeg ikke engang får ført min have "dagbog" her.

Mit miniprojekt mellem bygningerne er egentlig ved at være slut, nu skal planterne, og græsset især, have lov til at vokse til.

Græsset var allerede tidligere slidt ned på grund af ekstra aktivitet i området, og jorden stenet og totalt kompakt.
Der var een vej.

Vi fjernede så meget gruslignende materiale som muligt. Derefter stak vi greben lodret i jorden for at bryde den næsten uigennemtrængelige overflade og lufte jorden.
Nu kunne jorden langsomt begynde at optage vand.

Så blev der spredt frø samt et tyndt lag muld, der egentlig kun havde til hensigt, at holde frøene på plads, til de har spiret. Og dette til trods, kan man på billedet tydeligt se, hvor gruset arealet allerede er ved at være igen.

Selv om trafikken på arealet er tilbage til normalen, har de små spirer svært ved at klare almindelig trafik.
Så på med en elefant rist - der giver græsarmerings belægning en helt ny lyd :-)

Det fungerer fint, og de små ujævnheder, der evt må blive, kan vi klare med en topdressing.

Jeg overvejede nogle trædesten, da det er optimalt på meget trafikerede steder. Men... Skulle jeg selv blive på gården, så havde jeg ikke brug for trædesten, for så ville jeg begynde at bygge lige her! :)