onsdag den 1. april 2020

Tilbygning er en mulighed


Hobby landbrug AKA nedlagte landejendomme af ordentlig kvalitet, kan være svære at finde. Dårlige fundamenter og lavt til loftet er et stort problem ved alt, vi har kigget på indtil nu.


Nu har vi Corona, der påvirker markedet ganske alvorligt, og jeg forventer at hussalg bliver for nedadgående et stykke tid, til markedet igen er stabiliseret.

Det med ovenstående for øje, er det bedste for os muligvis at blive, hvor vi er. Det er desværre et stykke vej fra en del af familien, men her er ordentlige, solide fundamenter og rigeligt højt til loftet selv jf. det nye bygningsreglement.

Jeg påtænker derfor at sammenbygge de 2 eksisterende bygninger på ejendommen, altså stuehus og den ombyggede staldbygning. (tegnet med brunt på billedet herover).
Og på denne regnfulde dag er tiden bedst brugt inden døre, for planlægning sparer meget arbejde. Og sammenbygningen er lettere sagt end gjort.

Der er nemlig kælder under stuehuset, hvorfor gulvet i stueetagen ligger ca 1 meter over terræn og kælderen 1,5m under terræn.
Gulvet i stalden ligger selvfølgelig cirka i terrænhøjde.
Så der er en del "halve" trapper, der forhindrer gode løsninger:
En halv trappe med repos til kælderen, samt en halv trappe fra terrænhøjde til stueetage.


På billedet er den brune del til højre en del af staldbygningen. Den brune del nederst i billedet, er det eksisterende stuehus.
Det tegnede område er forslaget til, hvordan trappen kunne laves. Indretningen er kun en hurtig skitse til illustration af størrelsesforhold.

Vi ønsker at bygge i terrænhøjde aht. kørestolsbrugere samt for at kunne bruge staldbygningens faciliteter mere i det daglige.
(Staldbygningen er delvist illustreret på tegningen som den brune bygning i højre side).

Det kræver altså en trappeløsning, og denne er måske ikke er det mest ideelle. Eller er den(?)
Skulle du sidde inde med tanken om en nem løsning, så tøv endeligt ikke medat kontakte os.