torsdag den 14. maj 2020

Anlæg af skov og læhegn


Vi ønsker en privat hyggeskov for dyr og mennesker. Vores skovs primære funktion  er dog leg, hygge også for de vilde dyr.

Når man planter på denne måde, er det et skole eksempel på, hvad en skovrider ikke ville gøre. Her er effektiviteten og arealudnyttelsen vigtig til fremstilling af de kæmpe stammer, vi ser i skovene.
 - men vi får rigeligt med brænde nok til opvarmning, og så hygger vi os meget med det.

Vi vil gerne have en blandingsskov, med forskellige typer træer og buske, både nåletræer og løvfældende.

Mange af de træer, der allerede har en god størrelse, har sået sig selv her og der af frø/nødder. Vi lader så mange stå som muligt, og flytter de få, der står i vejen for stisystemet.


Ind i mellem rydder vi op i læhegn og andre større vækster, hvor det er dejligt at kunne hente en ny plante i sit eget bed, og plante noget nyt med det samme.


Vi har lavet en lille planteskole til træer, hvor vi med indsamlede frø/nødder har skabt basis for nye træer. Herover er det bøgetræer, der hygger sig med at blive større.

Mirabeller kommer næsten automatisk og har en evne til at sprede sig. Det går fuglene og jorden glæde af, men de skal holdes nede til tider.


Her er det nøddebuske, vi er i gang med at forsøge med. Vi bruger nødder fra vores egne træer, da vi ønsker at øge antallet af nøddebuske på ejendommen.

Endvidere har jeg et spise kastanje projekt, som jeg endnu ikke har et billede af, som er klar til hjemmesiden her, men det må jeg vise en anden dag.


Erfaringen med at dyrke mine egne spise kastanietræet er positiv, om end en langvarig proces.
Det kan godt være, der sælges spise kastsnier træer til billige penge, forde de er helt unge træer og blot har spiret.

På planteskolerne koster de en formue, men der er også meget arbejde ved st passe et nyplantet træ i en potte i 3½ år. Tempersturgrader skal overholdes de første år især, og så skal der ellers gødning og vand til i kubikmeter vis. Og så er det jo ikke alle træer, der overlever de første år!

Mine kastanietræer er nu 3½år gamle, så de dør i hvert fald ikke, når de udsættes for den første frost. Det har de jo allerede overlevet flere gange. Sådan noget er jo rart, når man skal af med et eventuelt overskud.

Jeg kunne forestille mig, at vi planter eet kastanietræ på marken, som skal få lov at blive stående. Resten tynder vi jo ud i, når stammerne bliver 5-6 cm, eller når det lige passer ned andre projekter. Dermed vil et evt. senere dyrehold hurtigt rydde arealet, når rødderne ikke er kraftigere.

Men det var lidt om vores skov og dens oprindeldese og hensigt. Her er det tilladt at bygge huler og slå kolbøtter.